Metodika o výkrmu přeštického prasete

Metodika pro praxi „Výkrm na pastvě jako alternativní systém chovu přeštického prasete“ je materiálem představujícím kromě stručného shrnutí výsledků pětiletého výzkumu i praktická doporučení pro chovatelskou praxi, orientovanou na alternativní chovatelské přístupy.

Pro plemeno uchovávané jako genetický zdroj bez dalšího zušlechťování a s nižšími nároky, byla navržena extenzivní technologie, která spočívá v uplatnění sezónního výkrmu na pastvě při zkrmování kompletních krmných směsí složených z tuzemských komponentů.

U přeštických prasat byly v tomto systému zaznamenány srovnatelné nebo vyšší přírůstky, lepší konverze krmiva a příznivější složení mastných kyselin a vyšší hladina vitaminu E v konečných produktech. U pastevních skupin s nižším zastoupením N látek v krmné dietě byl zaznamenán vyšší obsah intramuskulárního tuku. Tento systém výkrmu je vhodný pro chovatele s chovem malé až střední velikosti, nejlépe s možností vlastní produkce krmných plodin.

 

Autorský kolektiv: Dostálová A., Koucký M., Vališ L., Sklenář J., vydal VÚŽV, v.v.i. 2014

Publikaci v tištěné podobě je možné v omezeném množství zdarma zaslat Českou poštou (jen po ČR). Cena je dotovaná z projektu NAZV QI101A164. Kontakt pro případné zájemce: dostalova.anne@nullvuzv.cz

Elektronická verze je ke stažení zde 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené