VÚŽV je členem evropské platformy Animal Task Force

Animal Task Force je evropská platforma sdružující výzkumné organizace a subjekty privátního sektoru podnikající v oblasti živočišné výroby a potravinářství.

Účelem aktivit platformy je mimo jiné hledání výzkumných témat, která jsou v souladu s dlouhodobou strategií EU, propojení jednotlivých evropských výzkumných institucí a zástupců privátních společností v rámci společných evropských projektů.

V rámci plenárního zasedání této organizace, které se uskutečnilo 21. dubna 2015 v Bruselu, byly VÚŽV Praha Uhříněves reprezentující Českou republiku a Výzkumný ústav živočišné výroby Nitra zastupující Slovensko v rámci společného konsorcia přijaty jako noví členové Animal Task Force (http://www.animaltaskforce.eu/).

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené