Zachraňte poslední české prase!

10.8.2015

Na detašovaném pracovišti Výzkumného ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Kostelci nad Orlicí se starají o zachování genofondu přeštických prasat.

Na portálu http://zpravy.idnes.cz se v LETNÍ JÍZDĚ můžete dočíst "Zachraňte poslední české prase! Snězte ho!"