Doktorandský seminář ve VÚŽV, v.v.i.

2.12.2015

Dne 1. prosince 2015 se ve VÚŽV, v.v.i. uskutečnil doktorandský seminář.

Doktorandi prezentovali výsledky své práce, zodpovídali dotazy nejen odborné poroty, ale i publika.

Seminář ALTERNATIVNÍ SYSTÉMY CHOVU PRASAT

1.12.2015

Zveme Vás na seminář do Uhříněvsi!

Pracoviště chovu prasat v Kostelci nad Orlicí Vás zve na seminář "Alternativní systémy chovu prasat", který se koná 8.prosince 2015 v zasedací místnosti VÚŽV v Praze Uhříněvsi.

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

30.11.2015

Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží – to byla hlavní témata odborného semináře, který proběhl v kapli Památníku písemnictví v Rajhradě u Brna v  úterý 24.11.2015.

Farmářský den ve Velké Chyšce

30.11.2015

Dne 25. listopadu jsme pořádali ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Semináře se zúčastnilo 91 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby chovatelům.

Farmářský den ve Velké Chyšce

24.11.2015

Zveme Vás do Velké Chyšky!

Dne 25. listopadu pořádáme již tradiční Farmářský den "VÝZKUM PRO PRAXI" ve Velké Chyšce u Pacova.

 

Josef Fulka jr. publikoval zásadní zjištění týkající se výzkumu jadérka v Trends in Molecular Medicine

22.11.2015

Ing. Josef Fulka jr., DrSc.,  odborník na biologii reprodukce a největší český specialista v oboru přenosu jader, společně se svým týmem v aktuálním výzkumu financovaném Grantovou agenturou ČR zvrátil dosavadní poznatky v oblasti vývojové biologie. Prokázal totiž, že jadérko uložené ve vajíčku není úložištěm důležitého materiálu, ze kterého se po oplození tvoří další jadérka, ale že jeho přítomnost je po oplození nezbytná jen ve velmi krátkém časovém intervalu.

Odborný seminář v Rajhradě u Brna

22.11.2015

Dne 24. listopadu 2015 pořádáme v Rajhradě u Brna odborný seminář "Selekce hybridů kukuřice, technologie sklizně kukuřice SHREDLAGE, konzervace a hodnocení nutriční kvality nebo produkce bioplynu z kukuřičných siláží".

Pořadateli semináře je NutriVet s.r.o. Pohořelice, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. Praha Uhříněves, Zemědělský výzkum, spol. s r.o., Troubsko u Brna a generální sponzor Limagrain Central Europe S.E., org. složka.

Studenti ČZU na jatkách VÚŽV

19.11.2015

Dne 3.11.2015 navštívili studenti CŽU, fakulty Potravinových a přírodních zdrojů, experimentální jatka VÚŽV,v.v.i. v Uhříněvsi.

V rámci předmětu Hodnocení jakosti živočišných produktů byli studenti seznámeni s principy klasifikace jatečně upravených těl hospodářských zvířat.