Země Živitelka 2015

Na výstavišti jste nás našli ve společném stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství v pavilónu T1. Seznamovali jsme Vás s výsledky naší práce, zejména s chovem malých hospodářských zvířat:

  • faremním chovem brojlerových králíků
  • pastevním chovem brojlerových kuřat
  • ovcí jako "travní sekačkou"
  • pastevním chovem "přeštíka"
  • chovem koz
  • intenzivním výkrmem býků
  • chovem masného skotu

Informovali jsme vás také o nově připravované webové aplikaci pro chovatele, která bude spuštěna v lednu 2016.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené