Odborný seminář 22. září 2015

 

Odborný seminář

22. září 2015, hotel Skalský Dvůr, začátek 13:30 hodin

MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA (Redaktor časopisu MASO a odborný asistent na Ústavu hygieny a technologie masa při VFU Brno)
Zrání hovězího masa: proč je třeba a jak se provádí

Karel Šeba
Praktické využití plemenných hodnot v chovech masného skotu

Ing. Michaela Brzáková (Výzkumný ústav živočišné výroby)
Genetické hodnocení plodnosti masného skotu

Ing. Petr Pešek (Výzkumný ústav živočišné výroby)
Využití křížení ve šlechtění skotu

Ing. Alena Svitáková (Výzkumný ústav živočišné výroby)
Genetické hodnocení růstu a propojenost stád masného skotu

Pozn. sled jednotlivých přednášek se může dle potřeby měnit

 

Další informace zde

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené