11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience

 

Ing. Tomáš Taubner z oddělení Fyziologie výživy a jakosti produkce se ve dnech 7. – 9.10. 2015 zúčastnil 11th International Conference on Polysaccharides-Glycoscience. Příspěvek ve formě posteru s názvem „ Use of microwave heating in the synthesis of novel polysaccharide derivatives“ získal ocenění poroty za nejlepší poster.

Plný text příspěvku Ing. Tomáše Taubnera byl vydán ve sborníku příspěvků.

Prof. Jana Čopíková, CSc. a Ing. Tomáš Taubner

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené