Školení pro terénní inspektory regionálních odborů SZIF

13.1.2016

Dne 12. ledna 2016 uspořádal VÚŽV, v.v.i. školení pro 26 terénních inspektorů regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) zaměřené na zásady klasifikace jatečně upravených těl skotu a prasat.