Zahraniční studenti programu Erasmus FAPPZ ČZU v Uhříněvsi

Dne 8.3.2016 navštívilo VÚŽV, v.v.i. čtrnáct zahraničních účastníků studijního programu
Erasmus FAPPZ ČZU v Praze.

Přednáška Ing. Luďka Bartoně, Ph.D. "Beef production systems and beef carcass quality evaluation“
v rámci předmětu Animal production and environment, byla doplněna exkurzí a výkladem na farmě
masného skotu v Královicích a na experimentálních jatkách VÚŽV, v.v.i.


 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené