VÚŽV na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TECHAGRO

Ve dnech 3. až 7. dubna 2016 se Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. prezentoval na Mezinárodním veletrhu zemědělské techniky TechAgro v Brně.

Stánek, který byl umístěn v pavilonu C ve stánku č. 003 společně s ostatními výzkumnými ústavy Ministerstva zemědělství, navštívili  zájemci o problematiku chovu hospodářských zvířat, a to jak z řad drobnochovatelů, studentů středních a vysokých škol, tak i zástupců zemědělských podniků.

Stánek také navštívil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka, diskutoval se zástupci výzkumných ústavů.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené