VÝZVA – zapojení ZEMĚDĚLSKÝCH PODNIKŮ do výzkumu

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. se dlouhodobě zabývá šetřením a vyhodnocováním rentability výroby mléka v ČR. Od roku 2006 prostřednictvím dotazníků sbíráme a zpracováváme údaje od chovatelů dojených krav. Cílem šetření je stanovení celkových nákladů výroby mléka, definování rentability produkce a stanovení závislostí mezi výrobními a ekonomickými parametry.

Dotazník ke stažení zde.

  • Pro zpracování údajů z dotazníků posíláme vždy účastníkům šetření výsledky, kde je samozřejmostí zachování anonymity.
  • Připravujeme vyhodnocení pro každý podnik a postavení podniku v konkurenci (mezi ostatními účastníky). Tyto soubory zasíláme většinou co nejdříve po uzavření monitoringu. Chovatelé tudíž mohou posoudit své aktuální výrobní a ekonomické výsledky a srovnat se s ostatními podniky stejného výrobního zaměření.
  • Kromě těchto souborů připravujeme pro účastníky každoročně závěrečnou zprávu, která informuje o výsledcích celého nákladového šetření a poskytuje také další informacemi o trhu s mlékem u nás a v Evropě.
  • Zpráva za rok 2014, kde se účastnilo celkem 80 podniků s chovem dojených krav v ČR, je k dispozici ke stažení zde.
  • V případě Vašich dotazů a námětů nás neváhejte kontaktovat!  syrucek.jan@nullvuzv.cz

Další informace zde.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené