Regenerace plemene původního českého strakatého skotu

Dne 12.května 2016 v odchovně plemených býků CRV Czech Republic,spol. s.r.o.Osík u Litomyšle prošel Základním výběrem býk českého strakatého skotu linie – BROK, narozený 5.11.2014 ve VUŽV v Uhřiněvsi  v rámci projektu Regenerace plemene původního českého strakatého skotu.

foto Ing. Kolářová 

Při Základním výběru byl ohodnocen  výslednou třídou VG za zevnějšek.

Býk bude umístěn do inseminační stanice, kde od něj budou  odebrány a uloženy inseminační dávky. Po odběru může působit v přirozené plemenitbě.

Naše původní plemeno skotu – český strakatý skot, jejhož  žijících jedinců bylo k 31.12.2015  v naší republice registrováno 60 kusů, je zařazeno do Národního programu konzervace a využití genetických zdrojů, financovaného Ministerstvem zemědělství.

http://www.genetickezdroje.cz/

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené