Prezentace na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích

Ve dnech 25. až 31. srpna 2016 jsme prezentovali výsledky výzkumné práce na výstavě ZEMĚ ŽIVITELKA v Českých Budějovicích.

 

  

Ve společném stánku výzkumných ústavů MZe v pavilónu T1 jsme seznamovali zájemce s výsledky naší práce, zejména s pastevním chovem "přeštíka", intenzivním výkrmem býků a chovem masného skotu, výsledky řešení projektů aplikovaného výzkumu – Technologické agentury ČR (TAČR). Velký zájem ze strany návštěvníků byl o chov malých hospodářských zvířat – chov brojlerových králíků, ovcí a koz.

V rámci audiovizuální prezentace bylo propagováno i Národní centrum pro genetické zdroje zvířat.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené