Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů

Dne 22. září 2016 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství ČR, Vědeckým výborem výživy zvířat a Komisí výživy odboru živočišné výroby ČAZV konferenci "Aktuální poznatky ve výživě a zdraví zvířat a bezpečnosti produktů".

Konference se účastnilo více než 50 posluchačů z řad chovatelů, vědeckých a výzkumných pracovníků, ale i studentů a chovatelských svazů.

Petr Beneš MVDr. Andrea Lauková, CSc. prof. Ing. Milan Marounek, DrSc.
Možnosti stáží v EFSA Prospešnosť bakteriocín-produkujúcich, probiotických enterokokov a ich bakteriocínov pri odchove zvierat Účinek modifikovaných polysacharidů na metabolismus cholesterolu u potkanů
doc. MVDr. Eva Skřivanová Ing. Roman Švejstil prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc.
Studium selektivního antibakteriálího účinku
8-hydroxychinolinu: C. perfringens vs. bifidobakterie
Probiotické vlastnosti Clostridium butyricum Hodnocení krmiv  metodou Posuzování životního cyklu (tzv. LCA-Life cycle assessment)

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené