Farmářský den ve Velké Chyšce

Dne 22. listopadu 2016 pořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. ve spolupráci se Zemědělským družstvem Velká Chyška Farmářský den "Výzkum pro praxi".

Téma přednášek zaujalo více než 50 posluchačů z řad nejen chovatelů, projektantů, poradců, ale i zástupců zemědělských firem a společností poskytujících služby zemědělcům a chovatelům.

Farmářský den zahájil předseda představenstva ZD Velká Chyška Ing. František Papež. Ředitel VÚŽV doc. Ing. Petr Homolka,CSc.,Ph.D. v úvodu prezentoval současnou činnost VÚŽV, co je nového ve VÚŽV a co chovatelům nabízíme.

Ing. František Papež doc. Ing. Petr Homolka,CSc.,Ph.D.  

 Téma přednášek:

ZA KOLIK VYRÁBÍ MLÉKO PODNIKY V ČR?
 
CHOV PRASAT A VÝROBA VEPŘOVÉHO MASA
VE SVĚTĚ, V EU A V ČR
ZMĚNY V UPLATNĚNÍ NITRÁTOVÉ SMĚRNICE
 
Ing. Jan Syrůček
VÚŽV Praha Uhříněves
Ing. Jindřich Kvapilík, DrSc.
VÚŽV Praha Uhříněves
Ing. Jan Klír, CSc.
VÚRV Praha Ruzyně

 

PLOŠNÝ SYSTÉM SBĚRU DAT O NEMOCECH A LÉČENÍ SKOTU
A JEHO VYUŽITÍ
V MANAGEMENTU STÁD
 
MÁ ODCHOV TELAT VE VIB REZERVY?
 
PREVENCE ONEMOCNĚNÍ KRAV V TRANZITNÍM OBDOBÍ
 
Ing. Ludmila Zavadilová, Ph.D.
VÚŽV Praha Uhříněves
Ing. Gabriela Malá, Ph.D.
VÚŽV Praha Uhříněves
doc. MVDr. Josef Illek, DrSc.
VÚŽV Praha Uhříněves
VFU Brno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené