Alternativní chov prasat

 

Dne 6. 12. 2016 uspořádalo oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí odborný seminář "Alternativní chov prasat".

Téma přednášek z oblasti reprodukce, veterinární problematiky a technologie chovu prasat (Ing. Eva Václavková, Ph.D., doc. Josef Čeřovský, DrSc., Ing. Miroslav Rozkot, CSc. z VÚŽV  a MVDr. Zuzana Kolomazníková z Krajské veterinární správy SVS Hradec Králové) zaujalo více než 30 účastníků.

Zájem o danou problematiku byl velký, o čemž svědčila diskuse, která probíhala i po oficiálním ukončení semináře.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené