Události VÚŽV v roce 2016

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. v roce 2016 organizoval a zajišťoval odborné a mezinárodní konference, semináře a workshopy pro praxi. Návštěvy dětí z mateřských, základních a středních škol na účelovém hospodářství VÚŽV byly často první zkušeností ze setkání se živými hospodářskými zvířaty v životě, a to nejen v rámci pilotního projektu "Škola na farmě" a naučné stezky "Věda na polích a ve stájích s podtitulem Příběh potavin". Studentům z gymnázií a středních škol byl určeny odborné prohlídky laboratoří s možností vyzkoušet si některé moderní postupy a techniky.

Události v roce 2016

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené