Oponentní projednání projektů ve VÚŽV

Ve dnech 17. až 19. ledna 2017 probíhaly ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi obhajoby výzkumných projektů a Rozvoje organizace za přítomnosti nejen řešitelů, oponentů, ale i zástupců vysokých škol a chovatelské veřejnosti.

Bylo oponováno celkem 14 výzkumných projektů a Rozvoj organizace MZE RO 0716 "Chov hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství".

Oponentní komise schválila všechny periodické zprávy o řešení výzkumných projektů a doporučila pokračovat v řešení podle schváleného plánu.

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené