ŠKOLA NA FARMĚ

 

V roce 2016 byl Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi realizován pilotní projekt Ministerstva zemědělství Škola na farmě.

Cílem projektu ŠKOLA NA FARMĚ bylo populární formou seznámit žáky se základy chovu velkých hospodářských zvířat, zejména skotu a prasat, a jejich užitkovostí. Projekt byl určen pro žáky I. a II. stupně základních škol. Základní školy se do programu ŠKOLA NA FARMĚ zapojily na základě „žádosti o spolupráci“, odeslané odboru školství Magistrátu hlavního města Prahy a Středočeského kraje.

Více čtěte zde.

 

 

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené