VÝTVARNÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Zemědělský svaz ČR pod hlavičkou projektu Zemědělství žije! ve spolupráci s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.v.i. v Praze Uhříněvsi v rámci Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat MZe, připravil pro žáky základních škol další ročník výtvarné soutěže se zemědělskou tématikou.

Letošní obrázková soutěž se týká tématu „Národní plemena skotu, prasat, ovcí a koz“ a jejím cílem je představit laické veřejnosti a zejména dětem národní plemena hospodářských zvířat.

ČESKÁ ČERVINKA    
ČESKÝ STRAKATÝ SKOT    
PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ PRASE
KOZA BÍLÁ  
KOZA HNĚDÁ  
ŠUMAVSKÁ OVCE  
VALAŠSKÁ OVCE  
  • Soutěž je určena pro první i druhý stupeň základní školy.
  • O vítězích rozhodne internetové hlasování. Vítězné obrázky budou vystaveny na Národní výstavě hospodářských zvířat, která se uskuteční 11. až 14. května 2017 na brněnském výstavišti.
  • Na výherce čekají rozmanité věcné ceny.       

Obrázky můžete posílat do 24. března 2017 na adresu Zemědělského svazu ČR.

Podrobná pravidla naleznete na webu: www.zemedelstvizije.cz a www.vuzv.cz.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené