Úspěšná prezentace na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně

 

Ve dnech 11. až 14. května 2017 jsme v pavilonu P připravili expozici Národního centra pro genetické zdroje zvířat. Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.  je podle zákona MZE garantem a koordinátorem programu ochrany genetických zdrojů hospodářských zvířat. Informovali jsme návštěvníky o všech národních plemenech hospodářských zvířat.

VÚŽV se snaží propagovat a popularizovat zemědělství, vytvořit pozitivní vztah k němu a přiblížit ho dětem a mládeži. A to nejen na své experimentální farmě v Netlukách, kde již druhým rokem probíhá výchovně vzdělávací projekt Ministerstva zemědělství ŠKOLA NA FARMĚ, ale také popularizačně načnou stezku „Věda na polích a ve stájích“ s podtitulem PŘÍBĚH POTRAVIN. V letošním roce připravujeme již 7. ročník této naučné stezky.

Proto jsme také navázali spolupráci se Zemědělským svazem ČR a v rámci projektu Zemědělství žije! připravili  jako doprovodný program pro Národní výstavu hospodářských zvířat  společnou naučnou stezku napříč zemědělskými obory, zejména ve vztahu k chovu hospodářských zvířat. 

Naučné stezce předcházelo vyhlášení výtvarné soutěže pro žáky základních škol se zemědělskou tématikou – na téma „ nakresli národní plemeno skotu, prasat, ovcí a koz“, která si kladla za cíl představit laické veřejnosti a zejména dětem národní plemena hospodářských zvířat. Soutěž byla určena pro první i druhý stupeň základní školy. O vítězích rozhodlo internetové hlasování, vítězné obrázky byly vystaveny ve stánku Zemědělského svazu ZEMĚDĚLSTVÍ ŽIJE!

Naučná stezka měla osm stanovišť – chov dojného skotu, prasat, ovcí a koz, národní plemena, chov masného skotu, mechanizaci, rostlinnou výrobu a potravinářství.

Na prvních čtyřech stanovištích expozicích chovatelských svazů v hale P byla představena národní plemena zvířat (český strakatý skot, česká červinka, přeštické černostrakaté prase, bílé a hnědé kozy, šumavská a valašská ovce). Na stanovišti Národního centra pro genetické zdroje VÚŽV si pak získané poznatky děti ověřovaly ve vědomostní osmisměrce a získaly malý dárek. První den výstavy přišlo více než 500 dětí, které po skupinách naučnou stezkou provázeli studenti SŠ v Tišnově.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené