Aktuální trendy v chovu prasat

18.5.2017

Seminář Aktuální trendy v chovu prasat - bude kastrace selat problém?

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 16. května 2017, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, seminář pro chovatele prasat.