Aktuální trendy v chovu prasat

Seminář Aktuální trendy v chovu prasat – bude kastrace selat problém?

Oddělení chovu prasat v Kostelci nad Orlicí uspořádalo 16. května 2017, za podpory Ministerstva zemědělství ČR při České technologické platformě pro zemědělství, seminář pro chovatele prasat.

Seminář, kterého se zúčastnilo 45 zájemců, byl zaměřen na aktuální problematiku kastrace selat, tedy možného zákazu plošně prováděné chirurgické kastrace kanečků bez anesteze, použití imunokastrace či výkrmu kanečků.

Role přednášejících se ujali hosté z Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (MVDr. Jonáš Vaňhara a MVDr. Josef Kameník, CSc., MBA), Mendelu Brno (ing. Lenka Falková), České zemědělské univerzity Praha (doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D.), Státní veterinární správy (MVDr. Simona Ninčáková a MVDr. Miroslava Lutzová), ale také zástupce praxe (MVDr. Petr Čejka).

Za pořadatelskou organizaci vystoupili Ing. Miroslav Rozkot, CSc. a Ing. Libor David, Ph.D. Tematika příspěvků zahrnovala prakticky celou oblast dané problematiky – od legislativy až po praktické zkušenosti výkrmu imunokastrátů.

U všech zúčastněných se seminář setkal s pozitivním ohlasem.

VÚŽV v.v.i. > Nezařazené