PASTEVNÍ CHOV MASNÝCH KUŘAT

24.5.2017

SKŘIVAN, M., PICKINPAUGH, S.H., PAVLŮ, V., SKŘIVANOVÁ, E. & ENGLMAIEROVÁ, M.A mobile system for rearing meat chickens on pasture. Czech Journal of Animal Science, 2015, roč. 60, s. 52-59.SKŘIVAN, M.Pastevní chov masných kuřat, Náš chov, 2015, 4/2015, s. 38-41 Pastevní chov masných kuřat představuje poměrně širokou skupinu alternativních postupů výkrmu kuřat ve venkovních podmínkách. Do […]