Odborný kurz pro odbornou činnost se specializací – Inseminace u prasat

Ve dnech 2. a 4. dubna 2024 se na oddělení chovu prasat VÚŽV v Kostelci nad Orlicí uskutečnil kurz pro odbornou činnost se specializací inseminace a vpravování embryí inseminační technikou u prasat, stupeň I.- inseminace prasat.


Kurz byl uspořádán pro studenty SOŠ veterinární v Hradci Králové ve spolupráci s firmou Chovservis a.s. Účastníci kurzu byli v rámci teoretické výuky seznámeni s problematikou reprodukce prasat, výživy prasat, zootechniky, přípravy inseminačních dávek a platnou legislativou. Při praktické výuce se uchazeči věnovali práci v laboratoři reprodukce a absolvovali praxi ve stáji. Kurz byl ukončen odbornou zkouškou, kterou úspěšně absolvovalo všech 19 přihlášených zájemců.

Všichni studenti ze SOŠ veterinární v Hradci Králové si mohli prohlédnout v mikroskopu roztěr pro hodnocení výskytu morfologicky abnormálních spermií v kančím nativním spermatu.

Ing. Josef Seifert při úkonu inseminace, která je praktickou částí výuky studentů inseminačního kurzu.

VÚŽV v.v.i. > Aktuality