Inteligentní regulační systém osvětlení ve stáji

Automatizovaný systém je založen na využití platformy „Raspberry“ a volně šiřitelného OS a SW. Pracuje na principu důsledného využití zpětné vazby pro kontrolu optimální úrovně nastavených parametrů nejen jako u ostatních komerčních zařízení pro osvětlení, ale i pro osvětlení při využití ve stájích s okny. Systém je navíc doplněn o automatické sledování spotřeby vody, možnost monitoringu krmných technologií a s eventuální kontrolou vzduchu nasávaného z vnějšího prostředí větracím systémem a kontrolou znečištění vzduchu vypouštěného do vnějšího prostředí. Marketingová komunikace bude založena především na osobním jednání s výrobci a dovozci, kterými bude nabídnuto uzavření licenční smlouvy.