Systém čištění odchozího vzduchu ze stájí prasat

Předmětem komercionalizace je prodej konceptu systému čištění odchozího vzduchu ze stájí pro prasata, který je majetkem VÚŽV, v. v. i. Praha Uhříněves a na jehož základě byl vytvořen funkční vzorek. Navržená technologie je pro koncového uživatele přínosná v tom že mu umožní pohodlně a levněji naplnit především legislativní požadavky. Pro případného výrobce, který zároveň nabízí i další technologie, může být tento výrobek využitelný i jako doplněk sortimentu.

ŘešitelRozkot Miroslav, Ing., CSc.
Závěrečná zpráva zaverecna-zprava-tg016
Plán komercializace plan-komercializace-tgp016
Datum22.11.2019