Barnetová Irena RNDr. Ph.D.

E-mailbarnetova.irena@vuzv.cz