Dostálová Anne, Ing.

odborný pracovník
OdděleníDokumentace a propagace, Etologie
Telefon267009532
Linka532
E-maildostalova.anne@vuzv.cz
BudovaHlavní budova
Kancelář 40
Foto:

Související obrázky:

Poslední publikace:

NázevRok
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový chov prasat. Magazín Živé zemědělství, 2022, roč. 2(červen), s. 17-22. ISSN . 2022
DOSTÁLOVÁ, Anne, ŠPINKA, Marek, SKLENÁŘ, Josef a KLEJZAR, Tomáš. Rodinový způsob chovu prasat se zapouštěním kojících prasnic. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i., 2021, 34 s. ISBN 978-80-7403-252-3 2021
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, Josef, HÁP, Ivo a KLEJZAR, Tomáš. Separace listů a stonků leguminóz. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, 2021, 26 s. ISBN 978-80-213-3134-1 2021
GOUMON, Sébastien, ILLMANNOVÁ, Gudrun, LESZKOWOVÁ, Iva, DOSTÁLOVÁ, Anne a CANTOR, Mauricio. Dyadic affiliative preferences in a stable group of domestic pigs. Applied Animal Behaviour Science, 2020, 230, 105045. ISSN 0168-1591. 2020
DOSTÁLOVÁ, Anne, SVITÁKOVÁ, Alena, BUREŠ, Daniel, VALIŠ, Libor a VOLEK, Zdeněk. Effect of an Outdoor Access System on the Growth Performance, Carcass Characteristics, and Longissimus lumborum Muscle Meat Quality of the Prestice Black-Pied Pig Breed. Animals, 2020, roč. 10(8), s. 1244. ISSN 2076-2615. 2020
ŠPINKA, Marek a DOSTÁLOVÁ, Anne. Rodinkový způsob chovu prasat. Zemědělec, 2020, roč. 28(12), s. 43. ISSN . 2020
HAKL, Josef, DOSTÁLOVÁ, Anne, KLEJZAR, Tomáš a SKLENÁŘ, Josef. Jaké je nutriční složení leguminóz?. Zemědělec, 2019, roč. 27(44), s. 32. ISSN . 2019
HAKL, J., DOSTÁLOVÁ, Anne, SKLENÁŘ, J. a KLEJZAR, T., 2019 Variability of Nutritive Value of Forage Legume Leaves as a Protein Source for Organic Pig Farms. In 18th International Symposium FORAGE CONSERVATION. Brno: Mendelova univerzita v Brně, s. 48-49. ISSN 2019

VŠECHNY PUBLIKACE