Esattore Bruno, MSc.

odborný pracovník
OdděleníEtologie
Telefon267009657
Linka657
E-mailesattore.bruno@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 18

Poslední publikace:

NázevRok
ESATTORE, Bruno, ŠLIPOGOR, Vedrana, SAGGIOMO, Laura a SELTMANN, Martin Walter. “How not to judge a deer by its cover”: A personality assessment study on captive adult red deer males (Cervus elaphus). Behavioural Processes, 2021, 186, Article Number 104361. ISSN 0376-6357. 2021
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a BARTOŠ, Luděk., 2020 Evaluating the management success of an alien species through its hunting bags: the case of the sika deer in the Czech Republic. In Sborník abstraktů XII.ročníku konference on-line. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 36. ISSN 2020
DUŠEK Adam, JIŘÍKOVÁ Kamila, ESATTORE Bruno, KOTRBA Radim, KOTT Tomáš a BARTOŠ Luděk., 2020 Sociální dominance samic jelena evropského (Cervus elaphus): vliv laktace, věku a pohlavních hormonů. In Zoologické dny. Olomouc: Ústav biologie obratlovců, s. 52-53. ISSN 2020
ESATTORE, Bruno, VILLAGRÁN, M., PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (Cervus elaphus) males. General and Comparative Endocrinology, 2020, 297, Article number 113552. ISSN 0016-6480. 2020
SENSI, Marco, MAZZA, Giuseppe, MORI, Emiliano a ESATTORE, Bruno. Valutazione Ambientale del Fiume Merse (Toscana) Associata a Campionamenti del Granchio di Fiume Potamon Fluviatile. Atti della società toscana di scienze naturali, 2020, roč. 127(serie B), s. 121-126. ISSN není. 2020
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a PICONE, Flavio. What are we talking about? Sika deer (Cervus nippon): A bibliometric network analysis. Ecological Informatics , 2020, 60, Article number 101146. ISSN 1574-9541. 2020
DUŠEK, Adam, JIŘÍKOVÁ, Kamila, ESATTORE, Bruno, KOTRBA, Radim, KOTT, Tomáš a BARTOŠ, Luděk., 2019 Co ovlivňuje sociální dominanci samic jelena evropského (Cervus elaphus)?. In 46. konferencia ČSETS. Bratislava: Česka a slovenská etologická společnost, s. 18. ISSN 2019
DUŠEK, Adam, JIŘÍKOVÁ, K., BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, KOTT, Tomáš, KŠÁDA, Vratislav, JANOVSKÝ, Petr, ESSATORE, Bruno, PLUHÁČEK, Jan a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2019 Optimalizace data porodu u jelena evropského (Cervus elaphus). In Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019.. Brno: Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., Květná 8, 603 65 Brno, s. 53-54. ISSN 2019

VŠECHNY PUBLIKACE