Kottová Blanka, Ing.

OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat
E-mailkottova.blanka@vuzv.cz