Vacek Mojmír, Ing., CSc.

OdděleníChov skotu
E-mailvacek.mojmir@vuzv.cz