Biometrická jednotka

Vedoucí jednotkyKoukolová Veronika, Ing., Ph.D.
Nadřazená jednotkaÚtvar vědeckého sekretáře
Popis

Biometrická jednotka, spolupracuje s vědeckými pracovníky při přípravě experimentální práce a jejím vyhodnocení vhodnými matematicko-statistickými postupy.

  • Odborné konzultace a návrhy řešení problémů při statistickém zpracování dat.
  • Schvalování metodik pokusů podle vnitřní směrnice S-3/2013 – Postup při provádění výzkumných experimentů.