Hormonální podstata vztahu mezi sociální aktivitou a růstem paroží III

Číslo projektu GA523/08/0808
Kategorie projektu PROJEKTY GA ČR / Czech Science Foundation PROJECTS
Hlavní řešitel za ústav Bartoš Luděk, prof. Ing., DrSc.
Poskytovatel projektuGA ČR
Popis projektu

Dosaženými výstupy je 6 publikací v impaktovaných časopisech, 1 kapitola v knize, 9 příspěvků na konferencích, z toho tři vyžádané plenární přednášky. Nejvýznamnější výsledek, který je aplikovatelný na další druhy hospodářských zvířat, spočívá ve zjištění, že malé změny v sociálním prostředí stáda mohou vyústit do převrácení vztahu mezi sociálním postavením a odezvou v koncentracích testosteronu a kortizolu, aniž by při tom došlo ke změnám v hierarchii zúčastněných zvířat.

Období2008 - 2011
Odkaz do ISVAVGA523%2F08%2F0808
Odkaz na projekt
Interní odkaz

Na projektu se podílí někteří pracovníci oddělení:

Etologie