Bartoš Luděk, prof. Ing., DrSc.

vědecký pracovník
OdděleníEtologie
Telefon267009657
Linka657
Mobilní telefon731650801
E-mailbartos.ludek@vuzv.cz, bartos@vuzv.cz
BudovaZámeček
Kancelář 18

Poslední publikace:

NázevRok
ESATTORE, Bruno, BUCZEK, Mateusz, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, BARTOŠOVÁ, Jitka, RADWAN, Jacek a BARTOŠ, Luděk. Ivermectin decreases parasite load, testosterone, and potentially antler length in a group of captive red deer males (Cervus elaphus). Research in Veterinary Science, 2024, 166, Article number: 105095. ISSN 0034-5288. 2024
KRUNT, Ondřej, ZITA, Lukáš, KRAUS, Adam, MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, FRÜHAUF KOLÁŘOVÁ, Martina a BARTOŠ, Luděk. Effects of Genotype and Housing System on Rabbit Does’ Aggressive Behaviors and Injuries in Smallholding Conditions. Animals, 2023, 13, Article number: 1357. ISSN 2076-2615. 2023
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, TULIS, Filip, ŠEVČÍK, Michal, SOVADINOVÁ, Simona, BUŠINA, Tomáš, JANOUŠ,Martin, KOUBA, Petr, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Post-fledging survival of Tengmalm’s owl offspring in boreal forests: Interactive effects of varying dynamics of main prey and habitat composition. Frontiers in Ecology and Evolution, 2023, 11, Article number: 1151622. ISSN 2296-701X. 2023
BARTOŠ, Luděk, ESATTORE, Bruno, KOTRBA, Radim, PLUHÁČEK, Jan, CEACERO, Francisco, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. The effects of challenge or social buffering on cortisol, testosterone, and antler growth in captive red deer (Cervus elaphus) males. Scientific Reports , 2023, 13, Article number: 21856. ISSN 2045-2322. 2023
PLUHÁČEK, Jan, BLAHUTOVÁ, Blanka a BARTOŠ, Luděk. A case of male infanticide in captive sika deer (Cervus nippon). Behaviour, 2022, 159, 491-500. ISSN 0005-7959. 2022
FALDYNA, Martin, HRDÝ, Jakub, KRÁSNA, Magdaléna…BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel et al. Africký mor prasat – výsledky výzkumu v České republice. Brno: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v.v.i., 2022, 75 s. ISBN 978-80-7672-023-7 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka. Bruce effect, pregnancy block and disruption or feticide: proposal of a new term ‘effect of nonsire male's presence. Animal Behaviour, 2022, 187, 117-119. ISSN 0003-3472. 2022
BARTOŠ, Luděk, PUTMAN, Rory, PLUHÁČEK, Jan, DUŠEK, Adam a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Efekt Bruceové, předimplantační blokáda, postimplantační přerušení březosti, feticida... prostě efekt přítomnosti cizího samce. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 42. ISSN 2022
ESATTORE, Bruno, ZÍTEK, Štěpán, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk., 2022 Lateralized agonistic behaviour in captive red deer (Cervus elaphus) males: Dominance and body position matter during antler growth period. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 111. ISSN 2022
BARTOŠ, Luděk, KOTRBA, Radim, DUŠEK, Adam, KOTT, Tomáš a BARTOŠOVÁ, Jitka., 2022 Mate a subordinate: The way to increase fitness through grand offspring in red deer (Cervus elaphus) hinds. In 10th International Deer Biology Congress. Osijek, Croatia: University of Zagreb, s. 104. ISSN 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In 49. Konference ČSEtS Brno. Praha: Česká a slovenská etologická společnost, s. 19. ISSN 2022
MORAVCSÍKOVÁ, Ágnes, KRUNT, Ondřej, KRAUS, Adam, ZITA, Lukáš a BARTOŠ, Luděk., 2022 Reducing aggressive behaviour in rabbit does housed in groups. In Proceedings of the 55th ISAE Congress, 2022. North Macedonia: , s. 99. ISSN 2022
BENEDIKTOVÁ, Kateřina, ADÁMKOVÁ, Jana, MASILKOVA, Michaela, BARTOŠ, Luděk, KLEPRLÍKOVÁ, Lucie, SVOBODA, Jan, ZIKMUND, Miloslav a HART, Vlastimil. Spying the dog: Wearable action camera as a tool to understand dog’s behaviour during homing (Carnivora: Canidae). Lynx, n. s. (Praha), 2022, roč. 53(September), s. 257-269. ISSN 0024-7774. 2022
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a BARTOŠ, Luděk. Evaluating the management success of an alien species through its hunting bags: The case of the sika deer (cervus nippon) in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 2021, 69, 327-336. ISSN 1211-8516. 2021
BARTOŠ, Luděk, DUŠEK, Adam, BARTOŠOVÁ, Jitka, PLUHÁČEK, Jan a PUTMAN, Rory. How to escape male infanticide: mechanisms for avoiding or terminating pregnancy in mammals. Mammal Review, 2021, 51, 143-153. ISSN 0305-1838. 2021
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Long-term trends in the body condition of parents and offspring of Tengmalm's owls under fluctuating food conditions and climate change. Scientific Reports , 2021, 11, Article Number 18893. ISSN 2045-2322. 2021
VÝZKUMNÝ ÚSTAV ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY, v.v.i. V UHŘÍNĚVSI, MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ, VÝZKUMNÝ ÚSTAV LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A MYSLIVOSTI, v.v.i. STRNADY, VÝZKUMNÝ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY, v.v.i. V PRAZE.. Technické prostředky a chovatelská opatření pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci prasat divokých v ČR. Autoři: BARTOŠOVÁ, Jitka, KAMLER, Jiří, BARTOŠ, Luděk, CUKOR, Jan, TUREK, Kamil, HAVRÁNEK, František, DRIMAJ, Jakub, MACHÁLEK, Antonín, ŠIMON, Josef a PLHAL, Radim.. Česká republika. Certifikovaná metodika 978-80-7417-222-9. 2021-12-15. 2021
HRADEC, Michal, ILLMANNOVÁ, Gudrun, BARTOŠ, Luděk a BOLECHOVÁ, Petra. The transition from the female-like great calls to male calls during ontogeny in southern yellow-cheeked gibbon males (Nomascus gabriellae). Scientific Reports, 2021, 11, Article number 22040. ISSN 2045-2322. 2021
ADÁMKOVÁ, Jana, BENEDIKTOVÁ, Kateřina, BARTOŠ, Luděk, VYNIKALOVÁ, Lucie, NOVÁKOVÁ, Petra, HART, Vlastimil, PAINTER, Michael S. a BURDA, Hynek. Turning preference in dogs: North attracts while south repels. PLoS One, 2021, roč. 16(1), s. e0245940. ISSN 1932-6203. 2021
VILLAGRÁN, Matias, FREITAS-de-MELO, Aline, BARTOŠ, Luděk a UNGERFELD, Rodolfo Aggressive interactions among female, semi-captive pampas deer (Ozotoceros bezoarticus) increase within the hierarchy and after short-term removal of the male. Aggressive Behavior, 2020, 46, 181-187. ISSN 0096-140X. 2020
BARTOŠ, Luděk. Biologické základy pro myslivce: Genetika, faktory ovlivňující parožení a etologické aspekty chovu srnčí zvěře. Praha: Českomoravská myslivecká jednota, 2020, 330 s. ISBN 2020
KOTRBA, Radim, BARTOŠ, Luděk a PAŘÍZEK, L. Domestikace, historie a farmové chovy jelenovitých. In Drobnochovy hospodářských zvířat. Praha: Profi-Press, 2020, s. 293-306. ISBN 978-80-88306-04-7. 2020
SAGGIOMO, Laura, ESATTORE, Bruno a BARTOŠ, Luděk., 2020 Evaluating the management success of an alien species through its hunting bags: the case of the sika deer in the Czech Republic. In Sborník abstraktů XII.ročníku konference on-line. Praha: Česká zemědělská univerzita v Praze, s. 36. ISSN 2020
De JONG, Joost F., van HOOFT, Pim, MEGENS, Hendrik-Jan, CROOIJMANS, Richard P.M.A., de GROOT, Gerard Arjen, PEMBERTON, Josephine M., HUISMAN, Jisca, BARTOŠ Luděk et al. Fragmentation and Translocation Distort the Genetic Landscape of Ungulates: Red Deer in the Netherlands. Frontiers in Ecology and Evolution, 2020, 8, Article 535715. ISSN 2296-701X. 2020
KOUBA, Marek, BARTOŠ, Luděk, BARTOŠOVÁ, Jitka, HONGISTO, Kari a KORPIMÄKI, Erkki. Interactive influences of fluctuations of main food resources and climate change on long-term population decline of Tengmalm's owls in the boreal forest. Scientific Reports , 2020, 10, Article Nr.20429. ISSN 2045-2322. 2020
KOUBA, Marek, DUŠEK, Adam, BARTOŠ, Luděk, BUŠINA, Tomáš, HANEL, Jan, MENCLOVÁ, Petra, KOUBA, Petr, POPELKOVÁ, Alena, TOMÁŠEK, Václav a ŠŤASTNÝ, Karel. Low food abundance prior to breeding results in female-biased sex allocation in Tengmalm’s Owl (Aegolius funerus). Journal of Ornithology, 2020, 161, 159-170. ISSN 0021-8375. 2020
BENEDIKTOVÁ, Kateřina, ADÁMKOVÁ, Jana, SVOBODA, Jan, PAINTER, Michael, Scott, BARTOŠ, Luděk, NOVÁKOVÁ, Petra, VYNIKALOVÁ, Lucie, HART, Vlastimil, PHILLIPS, John a BURDA, Hynek. Magnetic alignment enhances homing efficiency of hunting dogs. eLife, 2020, 9, e55080. ISSN 2050-084X. 2020
DUŠEK Adam, JIŘÍKOVÁ Kamila, ESATTORE Bruno, KOTRBA Radim, KOTT Tomáš a BARTOŠ Luděk., 2020 Sociální dominance samic jelena evropského (Cervus elaphus): vliv laktace, věku a pohlavních hormonů. In Zoologické dny. Olomouc: Ústav biologie obratlovců, s. 52-53. ISSN 2020
ESATTORE, Bruno, VILLAGRÁN, M., PLUHÁČEK, Jan, KOMÁRKOVÁ, Martina, DUŠEK, Adam, KOTRBA, Radim, BARTOŠOVÁ, Jitka a BARTOŠ, Luděk. To beat or not to beat: Behavioral plasticity during the antler growth period affects cortisol but not testosterone concentrations in red deer (Cervus elaphus) males. General and Comparative Endocrinology, 2020, 297, Article number 113552. ISSN 0016-6480. 2020

VŠECHNY PUBLIKACE