Inovace na mléčné farmě Lípa

Číslo projektu 17/004/16210/563/000012
Kategorie projektu Program rozvoje venkova Ministerstva zemědělství
Poskytovatel projektuMZE ČR
Popis projektu

Tento inovativní projekt řeší problematiku navržení, vytvoření a zavedení plně automatického systému řízení mikroklima ve stáji pro produkční krávy. V současné době není v tuzemských chovech navržen ani uplatněn plně automatický systém regulace stájového prostředí, který v sobě zahrnuje prvky ovládání: přirozené a nucené ventilace, regulace teploty uvnitř stájového objektu a sdruženého osvětlení (a to na rozdíl od chovů drůbeže a chovů prasat). Tyto výše uvedené prvky jsou v chovech dojeného skotu obvykle instalovány jednotlivě, což s sebou přináší řadu problémů

Období2018 - 2018
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekt
Interní odkaz