Transfer of innovative technologiesinto the educational process in thedimensions of the current needs of agriculture through university textbook

Číslo projektu KEGA č 011SPU-4/2014
Kategorie projektu PROJEKTY MEZINÁRODNÍ / INTERNATIONAL PROJECTS
Poskytovatel projektuSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Období2014 - 2015
Odkaz do ISVAV
Odkaz na projekthttps://www.portalvs.sk/sk/prehlad-projektov/kega/8223
Interní odkaz