Aktualizace indexu zdraví holštýnského skotu

KRUPOVÁ, Zuzana, ZAVADILOVÁ, Ludmila, KRUPA, Emil a KAŠNÁ, Eva. Aktualizace indexu zdraví holštýnského skotu. Náš chov, 2022, roč. 82(11), s. 21-25. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz22171.pdf
Abstrakt

Šlechtění dojeného skotu je zaměřeno komplexně na produkční a funkční ukazatele, včetně znaků zdraví. Vzhledem k neustálému vývoji v chovu a šlechtění jsou indexy pravidelně aktualizovány. Cílem práce bylo aktualizovat dílčí index zdraví (IZ), který byl u plemene holštýn zaveden před 5 lety. V práci byly zohledněny aktuální produkční, ekonomické a genetické parametry plemene a základní principy teorie selekčních indexů. Bylo testováno několik variant selekce – na základě aktuálního složení indexu SIH a IZ a jejich optimalizace. Ve všech variantách byl selekční zisk na krávu a generační interval u znaků zdraví žádoucí, tj. vedl k stabilizaci výskytu onemocnění, případně k jejich mírnému snížení v chovu. Přímé šlechtění na zdraví by vedlo k intenzivnějšímu zlepšení zdraví při zachování zisku u stávajících cílů. Současně by došlo ke zvýšení ekonomické odezvy (o 1 % až 28 %) a spolehlivosti selekce zvířat (o 2 až 25 procentních bodů; dle varianty selekce). Zastoupení zdravotních znaků v IZ by mohlo být optimalizováno v poměru 38 % klinická mastitida a 62 % nemoci paznehtů.

ProjektVýzkum postupů šlechtění dojeného skotu s cílem zvýšit odolnost k nemocem využitím genomických plemenných hodnot, rozvoje systému sběru, Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat