Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat

ZAVADILOVÁ, Ludmila a KYSELOVÁ, Jitka. Aktuální směry ve šlechtění hospodářských zvířat. Agrární obzor, 2024, roč. 2024(1), s. 61. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz24022.pdf
Abstrakt

Cílem semináře bylo seznámit odbornou, chovatelskou i vědeckou, veřejnost s výsledky výzkumu uskutečněného v rámci práce oddělení genetiky a šlechtění hospodářských zvířat v roce 2023. V tomto roce byly na semináři představeny výsledky výzkumu zaměřené na šlechtění dojeného a masného skotu i prasat při využití genomických postupů. Zatímco u masného skotu se Ing. Zdenka Veselá, Ph.D. zaměřila na využití genomické selekce u plemene aberdeen angus, konkrétně u sonograficky měřeného nejdelšího zádového svalu, Ing. Eva Kašná, Ph.D. představila postup a výhody zapojení krav s domácí užitkovostí do genomické referenční populace při genomické selekci dojeného skotu. Dvě přednášky po přestávce navazovali tematicky. Nejprve se Ing. Emil Krupa, Ph.D. věnoval možnostem a praktickému využití genomiky ve šlechtění českých populací prasat. Dr. Karel Novák, CSc. pak představil geny přirozené imunity u skotu a celé spektrum jejich využití ve šlechtění skotu.

ProjektDlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat