Analýza tepelné pohody v období mléčné výživy

MALÁ, Gabriela, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2009 Analýza tepelné pohody v období mléčné výživy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby v.v.i., s. 50-53. ISSN 978-80-7403-025-3
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz9201.pdf
Abstrakt

Cílem práce je posouzení vlivu vybraných fyzikálně chemických parametrů bioklimatu (teploty a relativní vlhkosti vzduchu) v různých typech ustájení telat (dřevěný, plastový, plachtový VIB, individuální boxy pod přístřeškem) v průběhu různých makroklimatických období roku a jejich vlivu na užitkovost telat. Teplota a relativní vlhkost vzduchu vnějšího prostředí, v různých typech VIB a v přístřešku v životní zóně telat byly zaznamenávány v hodinových intervalech digitálními dataloggery v průběhu třech makroklimatických období (horké léto, mírné léto, přechodné období). Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou analýzy kovariance v programu Statistica. Na základě dosud zpracovaných výsledků sledování nebyly prokázány statisticky významné rozdíly teplotněvlhkostního klimatu mezi sledovanými typy ustájení v průběhu mléčné výživy telat. Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly v rektálních teplotách a průměrných přírůstcích telat odchovávaných v různých typech VIB a přístřešku.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat