Analýza ukazatelů chovného prostředí koz

MALÁ, Gabriela, NOVÁK, Pavel, KNÍŽEK, Josef a PROCHÁZKA, David., 2015 Analýza ukazatelů chovného prostředí koz. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2015. Praha Uhříněves: Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., s. 38-43. ISSN
Kateg. publikacePříspěvky ve sbornících
Interní odkaz15443.pdf
Abstrakt

Cílem práce byla analýza vybraných ukazatelů chovného prostředí koz celoročně ustájených v objektu pro skladování sena. V průběhu pěti makroklimatických období byly po dobu dvou let byly zaznamenávány v životni zóně koz v hodinových intervalech digitálními dataloggery teplota a relativní vlhkost vzduchu. Zjištěné hodnoty byly statisticky vyhodnoceny metodou obecného lineárního modelu v programu Statistica. Na základě analýzy vybraných ukazatelů chovného prostředí lze konstatovat, že objekt pro skladováni sena poskytuje ustájeným kozám z hlediska úrovně welfare i tepelné pohody přijatelně podmínky chovného prostředí.

ProjektVliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníTechnologie a technika chovu hospodářských zvířat