B-Mode Ultrasonography of Mammary Glands in Dairy Ewes During the Lactation Period

MAKOVICKÝ, Pavol, MILERSKI, Michal a MARGETÍN, Milan. B-Mode Ultrasonography of Mammary Glands in Dairy Ewes During the Lactation Period. Revista Cientifica-Facultad De Ciencias Veterinarias, 2017, 27, 187-193. ISSN 0798-2259.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz17148.pdf
Abstrakt

Ultrasound is a powerful tool for the evaluation of morphological characteristics of the ewes udder and teats. It was studied the size of mammary cistern in ewes of nine genotypes (purebred Improved Valachian (IV), purebred Tsigai (T), purebred Lacaune (LC) and their crosses of IV and T with specialized dairy breeds Lacaune and East-Friesian (EF). Data were evaluated using restricted maximum likelihood (REML) methodology and MIXED procedure (SAS/STAT). The effect of genotype showed the highest influence (P

ProjektVýzkum genetických vztahů mezi dlouhověkosti, plodností, znaky zdraví vemene a končetin u skotu a ovcí, Vliv genetického polymorfizmu lipogenických enzymů na složení mléčného tuku a obsah mastných kyselin v mléce malých přežvýkavců (koze a ovce)
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat