Ceny mléka v ČR a v EU v letech 2007 a 2008

KVAPILÍK, Jindřich a RŮŽIČKA, Z. Ceny mléka v ČR a v EU v letech 2007 a 2008. Náš chov, 2009, roč. 69(4), s. 76-80. ISSN 0027-8068.
Kateg. publikaceČlánky v odborných časopisech
Interní odkaz9033.pdf
Abstrakt

Po výrazném zvýšení nákupních cen ve druhé polovině roku 2007 v ČR i v EU se po celý rok 2008 ceny mléka snižovaly. V prosinci 2008 dosáhly v ČR 87 %, v Německu 101 % a v 16 západoevropských mlékárnách 111 % průměru cen v roce 2006. Za leden až prosinec2007 se ceny mléka v ČR zvýšily o 2,18 Kč a 28 %, za stejné období roku 2008 poklesly o 3,21 Kč a 32 % za litr mléka. Ve srovnání s rokem 2007 (8,38 Kč) by snížení ceny mléka na průměr druhého pololetí, resp. posledního čtvrtletí roku 2008 (7,50, resp. 7,15 Kč za litr) mělo při stejných nákladech pokles zisku (zvýšení ztráty) asi o 5800, resp. 8100 Kč na krávu a rok. K zamezení poklesu stavu dojnic v důsledku neuspokojivých ekonomických výsledků výroby mléka se jeví přiměřená ekonomická podpora tohoto odvětví jako nezbytná.

OdděleníChov skotu