Chov prasat v Evropské unii a v ČR

KVAPILÍK, Jindřich. Chov prasat v Evropské unii a v ČR. Farmář, 2017, roč. 13(1), s. 34-38. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17004.pdf
Abstrakt

Spotřebu masa tvoří ve světě ze 40,1 % maso vepřové, z 34,1 % drůbeží, z 20,0 % hovězí a ze 4,7 % skopové a kozí. Prasata s podílem 19,5 % z celkem 5 061 milionů hospodářských zvířat byla v roce 2014 čtvrtým nejpočetnějším druhem. V roce 2014 se 60 % prasat chovalo a 57 % vepřového masa vyrábělo v Asii, kde se nachází 60 % obyvatel a třetina výměry zemědělské půdy naší planety. V přepočtu na hektar a na obyvatele má výraznou převahu mezi světadíly Evropa. Stejně jako ve světě je i v EU nejoblíbenější maso vepřové. V roce 2015 činila jeho průměrná spotřeba na obyvatele 33,0 kg. Z celkové výroby vepřového masa v roce 2015 v EU-28 (23,3 mil. tun) připadalo zhruba 58 % na čtyři státy (Německo 23,9 %, Španělsko 16,7 % a Francie a Polsko po 8,5 %), 1,0 % pak na ČR. Korelační koeficienty poukazují např. na snižování nákladů na kg hmotnosti prasat s poklesem nákladů na krmiva a ceny krmiv, na pokles nákladů na 1 kg s růstem přírůstku, aj. V ČR se v období 1990 až 2016 snížily stavy prasat a prasnic na 34 a 31 % a produkce jatečných prasat a vepřového masa na 30 a 34 %. Mezi hlavní faktory, které o efektivnosti produkce rozhodují, patří vysoký počet selat odstavených od jedné prasnice za rok, vysoké přírůstky hmotnosti, aj.

ProjektRozvoj hospodářských zvířat v multifunkčním zemědělství
OdděleníChov skotu