Combined effects of nitrate and medium-chain fatty acids on methane production, rumen fermentation, and rumen bacterial populations in vitro

VADROŇOVÁ, Mariana, ŠŤOVÍČEK, Adam, JOCHOVÁ, Kateřina, VÝBORNÁ, Alena, TYROLOVÁ, Yvona, TICHÁ, Denisa, HOMOLKA, Petr a JOCH, Miroslav. Combined effects of nitrate and medium-chain fatty acids on methane production, rumen fermentation, and rumen bacterial populations in vitro. Scientific Reports , 2023, 13, Article number: 21961. ISSN 2045-2322.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz23227.pdf
Abstrakt

This study investigated the combined effects of nitrate (NT) and medium-chain fatty acids (MCFA), including C8, C10, C12, and C14, on methane (CH4) production, rumen fermentation characteristics, and rumen bacteria using a 24 h batch incubation technique. Four types of treatments were used: control (no nitrate, no MCFA), NT (nitrate at 3.65 mM), NT + MCFA (nitrate at 3.65 mM + one of the four MCFA at 500 mg/L), and NT + MCFA/MCFA (nitrate at 3.65 mM + a binary combination of MCFA at 250 and 250 mg/L). All treatments decreased (P < 0.001) methanogenesis (mL/g dry matter incubated) compared with the control, but their efficiency was dependent on the MCFA type. The most efficient CH4 inhibitor was the NT + C10 treatment (− 40%). The combinations containing C10 and C12 had the greatest effect on bacterial alpha and beta diversity and relative microbial abundance.

ProjektRozvoj strategií snižování emisí skleníkových plynů a amoniaku z chovů hospodářský zvířat v České republice
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat