CPH otcovská plemena

KRUPOVÁ, Zuzana, ŽÁKOVÁ, Eliška a KRUPA, Emil., 2021 CPH otcovská plemena. In RPK. Praha: SCHP a VÚŽV, v.v.i., s. 1-8. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz21252.pdf
Abstrakt

Byl prezentován genetický trend v aktuálních znacích selekčního indexu (CPH) otcovských plemen prasat zařazených do národního programu CzePig a návrh různých variant pro rozšíření stávajícího CPH o nová selekční kritéria. Při návrhu revize selekčních kritérií otcovských plemen prasat byly zohledněny nové funkční ukazatele prasat.

ProjektVytvoření referenční populace a vývoj postupů pro odhad genomických plemenných hodnot znaků prasat zařazených do Českého národního šlechtitelského programu
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat