Determination of neutral detergent fibre digestibility with cattle

KOUKOLOVÁ, Veronika, WEISBJERG, M.R., HOMOLKA, Petr, KOBES, M. a JANČÍK, Filip., 2010 Determination of neutral detergent fibre digestibility with cattle. In Lazarové dni výživy a veterinárnej dietetiky IX.. Košice: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, s. 95-98. ISSN
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz10112.pdf
Abstrakt

Twenty-four samples of Czech pasture forages were harvested in the region of Šumava National Park and the Protected Landscape Area. The samples were analysed for chemical composition, in vitro digestibilities and rumen degradability of neutral detergent fibre (NDF). The effective ruminal degradability of NDF ranged from 0.356 to 0.653. The potentially degradable fraction of NDF (b) averaged 0.774. The mean potential digestible NDF (fd, % of NDF) obtained from the long 504 hour in situ incubations were slightly higher than the b fraction. The fractional rate of degradation (c) of NDF ranged from 0.024 to 0.069, with a significant effect of harvest date (P < 0.01).

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat