Dojírenské programy a možnosti jejich využití

ZAVADILOVÁ, Ludmila. Dojírenské programy a možnosti jejich využití. Náš chov, 2017, roč. 77(1), s. 60-61. ISSN .
Kateg. publikaceOstatní..
Interní odkaz17002.pdf
Abstrakt

V chovu skotu se počítačové programy staly součástí vybavení dojíren, kde pomáhají při sběru a zpracování informací o dojnicích. Článek se zabývá využíváním těchto programů v ČR, kde jedním z nejvíce užívaných jsou programy Afifarm a Delpro, Dairy Plan, Farmsoft. Poukazuje se na využití pro automatický sběr dat o onemocnění dojnic, kde z látek v mléce lze zjistit onemocnění jako je klinická matitida, acidoza, ketoza atd. Upozorňuje se na sběr dat z krokoměrů a důležitost předávají údajů do kontroly užitkovosti.

ProjektNávrh a uplatnění plošného systému sběru dat o nemocech skotu a jeho využití v managementu stád, šlechtění a pro racionální užívání antimikrobik
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat