Dosažené poznatky v rámci řešení projektu AFarCloud

KOUKOLOVÁ, Veronika, JANČÍK, Filip, VÝBORNÁ, Alena, KUMPRECHTOVÁ, Dana, KUBELKOVÁ, Petra, HOMOLKA, Petr a PŘENOSILOVÁ, Věra., 2020 Dosažené poznatky v rámci řešení projektu AFarCloud. In Uspořádání workshopu. on line MS Teams, Praha Uhříněves: Výzkumný ústasv živočišné výroby v.v.i., s. . ISSN
Kateg. publikaceUspořádání konference nebo workshopu; audiovizuální tvorba
Interní odkaz20210.pdf
Abstrakt

Dne 25. 11. 2020 uspořádal Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i. (VÚŽV) ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni (ZČU) online workshop DOSAŽENÉ POZNATKY V RÁMCI ŘEŠENÍ PROJEKTU.
AFarCloud mezinárodního projektu Agregate Farming in the Cloud ECSEL Project 783221 a MSMT 8A18005.Workshop se týkal problematiky experimentální činnosti v oblasti specifikace senzorů přispívajících ke kontinuálnímu měření parametrů bachorového obsahu u dojnic s možností propojení s dalšími elektronickými systémy (senzory přežvykování a pedometry) v chovu skotu pro komplexní vyhodnocení stavu zvířat. Na experimentálním vývoji nových technologických řešení se podílí oddělení Výživy a krmení hospodářských zvířat (VÚŽV Praha Uhříněves) a katedra Kybernetiky ZČU v Plzni. Přednášející Ing. Veronika Koukolová, Ph.D. (hlavní řešitel za VÚŽV) a Ing. Roman Čečil, Ph.D. (Katedra Kybernetiky, ZČU) prezentovali dosažené výsledky v rámci řešeného tříletého mezinárodního projektu, poté k tomuto tématu následovala bohatá diskuse ostatních účastníků.

ProjektAggregate Farming in the Cloud
OdděleníVýživa a krmení hospodářských zvířat