Economic weights of production and functional traits for Merinolandschaf, Romney, Romanov and Sumavska sheep in the Czech Republic

WOLFOVÁ, Marie, WOLF, Jochen a MILERSKI, Michal. Economic weights of production and functional traits for Merinolandschaf, Romney, Romanov and Sumavska sheep in the Czech Republic. Small Ruminant Research, 2011, 99, 25-33. ISSN 0921-4488.
Kateg. publikaceVědecké publikace impaktované
Interní odkaz11062.pdf
Abstrakt

Economic weights of production and functional traits were estimated for the dual-purpose sheep breeds Romney, Merinolandschaf , Romanov and Sumavska. A bio-economic computer model simulating the profit function for production systems with one lambing per year was used for the calculations. First, marginal economic values were calculated which were defined as partial derivatives of the profit function with respect to the average level for each trait. Applying gene-flow methodology, absolute and relative economic weights for direct and maternal components of the traits were then estimated for pure-bred production systems and systems which included partial terminal cross-breeding.

ProjektUdržitelný rozvoj chovu hospodářských zvířat v evropském modelu multifunkčního zemědělství
OdděleníGenetika a šlechtění hospodářských zvířat